Ga naar de inhoud

Privacy

PRIVACY STATEMENT

Tribe Group B.V. (hierna: ‘Tribe Group’) hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en (persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Dit privacy statement is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van ondernemingen en handelsnamen van het concern Tribe Group (waaronder begrepen maar niet beperkt tot alle websites en apps). Persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen de groepsmaatschappijen van het concern. Onder Tribe Group B.V. vallen onder andere de volgende merken of handelsnamen: Tribe Company B.V., Tribe Owned Events B.V., Tribe Brands B.V., Tribe Sports B.V., Tribe Sports Services & Projects B.V., Tribe Voetbalkampen B.V., Tribe Padel B.V., Stichting Tribe Corporate., 360 Events B.V., The Streamers B.V., Waves B.V., Zand B.V.

 

Verwerken van persoonsgegevens

Tribe Group kan uw persoonsgegevens verwerken omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening, onze producten afneemt en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Zo kunt u ons uw contactgegevens bijvoorbeeld verstrekken als u met ons wilt communiceren, als u nadere informatie over onze producten of onze dienstverlening wenst te krijgen, als u zich inschrijft voor onze eventuele nieuwsbrief, wanneer u wenst te solliciteren naar een functie binnen onze organisatie of indien u zaken met ons wilt doen. Wij verwerken deze persoonsgegevens vervolgens voor de verkoop van onze producten, ter uitvoering van onze dienstverlening en/of om u te informeren. Zonder deze persoonsgegevens is het namelijk voor ons niet mogelijk om uitvoering te geven aan de verkoop van onze producten, onze dienstverlening en/of om u te informeren. Uw persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verwerking van uw verzoek.

Eventueel zouden wij ook via een derde informatie kunnen verwerven die indirect betrekking heeft op u. Wanneer we dat doen, vragen we de desbetreffende derde te garanderen dat de informatie op een wettige manier door hen is verkregen en dat wij het recht hebben die informatie van hen te verwerven en te gebruiken.

Daarnaast zijn wij geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, bijvoorbeeld het aantal bezoekers in een bepaalde periode, uit welke landen onze bezoekers komen en welke pagina’s het meest worden bekeken. Hiertoe kunnen wij uw IP-adres en domeinnaam registreren. Om de faciliteiten en functies aan te passen aan de apparatuur van de gebruiker, houden we ook bij met welk type browser u onze website benadert. De verkregen informatie is eigendom van Tribe Group.

Tribe Group maakt op haar website ook gebruik van functionele cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg hiervoor eventueel de help functie van uw browser. U kunt per browser ook instellen dat u volledig afziet van het ontvangen van cookies, dit is echter wel een beperking in de gebruikerservaring van de website. Via onze website worden ook cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Gebruik van persoonsgegevens

Tribe Group verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens om de door u gevraagde informatie, services en diensten te leveren en de website te beheren. Tribe Group kan uw persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van de diensten van Tribe Group. Uw persoonsgegevens kunnen wij ook gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses, met als doel om zowel onze website als onze diensten te verbeteren.

Tribe Group heeft een wettelijke grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Tribe Group zal uw persoonsgegevens verwerken gebaseerd op verwerkingsgronden zoals het uitvoeren van een overeenkomst, op basis van een wettelijke plicht of middels uw toestemming. In het geval van toestemming heeft u ten allen tijde het recht deze weer in te trekken.

Uw privacy wordt gerespecteerd door al onze werknemers. De informatie en persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van uw gegevensopslag, en niet voor andere doeleinden gebruikt dan vermeld.

 

Doorgifte aan derden

Tribe Group verkoopt, noch verhuurt noch leaset klantenlijsten aan derden. Tribe Group zal uw persoonsgegevens nooit openbaren, zonder mededeling, behalve wanneer dit wettelijk vereist is of wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijke handeling nodig is om:

  • te voldoen aan een juridisch verzoek; of
  • om de rechten of eigendom van Tribe Group te beschermen en verdedigen; of
  • te handelen onder urgente omstandigheden om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van Tribe Group of het publiek te beschermen.

Wel kunnen de door u verstrekte persoonsgegevens in sommige gevallen verwerkt worden door derden. Tribe Group kan bijvoorbeeld een derde partij inhuren om in opdracht van Tribe Group bijvoorbeeld (e)-tickets aan u toe te zenden. Deze derden zijn gehouden aan contractuele en overige wettelijke verplichtingen om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan en uw privacy te respecteren. Zij hebben dan ook alleen toegang tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren. Indien verplicht zullen wij met deze derde een verwerkersovereenkomst aangaan.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Uitgangspunt voor het bewaren van persoonsgegevens is, dat alle gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.  Tribe Group zal persoonsgegevens dan ook niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 

Veiligheid van persoonsgegevens

Tribe Group zorgt voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van uw persoonsgegevens. Tribe Group bewaart de persoonsgegevens die u aanlevert aan computer servers veilig in een gecontroleerde, zekere omgeving, beschermd tegen ongemachtigde toegang, gebruik of openbaring.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Tribe Group neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Uw rechten

U heeft onder andere het recht op informatie, inzage of rectificatie, verwijdering, de verwerking te beperken of het recht op dataportabiliteit.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, kunt u een gespecificeerd verzoek naar info@tribecompany.com sturen. Tribe Group zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Wijzigen van de privacy statement

Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Tribe Group zal zo nu en dan de privacyverklaring updaten om bedrijfs- en klantenfeedback te reflecteren. Tribe Group raadt u aan om periodiek deze verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Tribe Group uw informatie beschermt.

 

Contact

Tribe Group ontvangt graag uw commentaar betreffende deze privacyverklaring. Als u van mening bent dat Tribe Group niet heeft gehandeld op grond van deze verklaring, dan kunt u contact opnemen met Tribe Group via info@tribecompany.com of telefonisch via 020 676 7567. Tribe Group wijst u er tevens op dat u ook de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, te weten de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Tribe Group B.V.

Burgemeester Stramanweg 97c

1191 EA Ouderkerk a/d Amstel

 

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 17 juni 2024